احمدی نژاد

اقدامات شائبه برانگیز عادل آذر هم برای احمدی نژاد هم برای روحانی!

معاون سابق مرکز آمار گفت: دولت به بانک مرکزی و مرکز آمار فشار می‌آورد که چرا رشد اقتصادی را کم اعلام کردید؟ مگر میشود نرخ رشد اقتصادی ۹۳ را اعلام نکنیم، اما شش ماهه امسال را منتشر کنیم؟


به گزارش پایگاه خبری راه مبین، خلیل سعیدی معاون سابق مرکز آمار در گفتگو با نسیم با انتقاد از نحوه اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط مرکز آمار اظهار کرد: مسئولان مرکز آمار باید پاسخ دهند که چرا به این شکل عجیب نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرده اند.

وی افزود: این نوع نحوه اعلام آمار رشد اقتصادی اشکالات زیادی دارد و به هیچ وجه طبیعی نیست. مگر ممکن است مرکز آمار میزان رشد اقتصادی سال ۹۳ را اعلام نکند و بعد به یکباره در یک گزارش ناقص میزان رشد اقتصادی شش ماه نخست سال ۹۴ را اعلام کند؟!

معاون سابق مرکز آمار تصریح کرد: مرکز آمار اگر واقعا در اعلام نرخ رشد اقتصادی خیلی احساس مسئولیت می‌کند، بهتر است ابتدا نظر خود را درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ اعلام کند.

مگر می شود نرخ رشد اقتصادی یک سال را جا انداخت، بعد، نرخ رشد سال بعدی را اعلام کرد

سعیدی با انتقاد از عدم اعلام میزان نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ گفت: مرکز آمار همه آمارها را دارد، مگر می شود که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ را نداشته باشد؟ آنها با طرحهای آماری، نرخ رشد اقتصادی همه سالها را محاسبه می کنند، اما به نظر می رسد به دلیل برخی ملاحظات تصمیم گرفتند که سال گذشته در برابر نرخ رشد اقتصادی سکوت کنند.

وی با اشاره به فشار دولت به نهادهای آماری کشور بیان کرد: هر دو نهادی که نرخ رشد اقتصادی را اعلام می کنند یعنی هم بانک مرکزی و هم و مرکز آمار زیر نظر دولت هستند و تجربه نشان داده اگر نرخ رشد اقتصادی کم باشد، به آنها فشار وارد می شود که آمار را اعلام نکنند.

معاون سابق مرکز آمار خاطرنشان کرد: در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم وضعیت همینطور بود. به نظر می رسد اگر ایشان اکنون هم رئیس جمهور بودند، آقای عادل آذر نرخ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد سال ۹۱ را مثبت اعلام می کردند. چون دولت آقای احمدی نژاد رفت، مرکز آمار یادش افتاد که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ منفی بوده است!

”اگر احمدی نژاد اکنون رئیس جمهور بود، آقای عادل آذر نرخ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد سال ۹۱ را مثبت اعلام می‌کرد، چون دولت احمدی‌نژاد رفت، مرکز آمار یادش افتاد که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ منفی بوده است!“


سعیدی عنوان کرد: مرکز آمار موظف است نرخ رشد اقتصادی را اعلام کند و اگر این کار را نکند، باید دلیل آن را اعلام کند. وقتی مرکز آمار حاضر نیست، پاسخ دهد که چرا نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ را اعلام نکرده، می توان این برداشت را کرد که تحت فشار بوده و اجازه اعلام آمار را نداشته است.

چرا مرکز آمار آمار رشد اقتصادی ۹۳ را روی سایت خود قرار نداد؟

وی گفت: مرکز آمار باید آمارهای خود را روی سایت خود قرار می داد تا در اختیار عموم قرار گیرد اما اینکه نزدیک به یک سال هیچ آماری از رشد اقتصادی سال ۹۳ روی سایت قرار نمی گیرد، سپس آمار رشد اقتصادی شش ماه اول امسال را روی خروجی سایت قرار می دهند، کار چندان عادی نیست.

معاون سابق مرکز آمار با انتقاد از عملکرد این مرکز گفت: در ارائه آمار رشد اقتصادی حق نداریم، سالی را جا بیندازیم و این یک اشکال بزرگ به عملکرد مرکز آمار است.

عادل آذر اگر رئیس مستقلی بود نرخ رشد اقتصادی منفی سال ۹۱ را زودتر اعلام می کرد

سعیدی با اشاره به نوع مدیریت عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران بر این نهاد خاطرنشان کرد: انسان در مقاطع مختلف براساس مقتضیات خود، رفتارهای خاص خود را انجام می دهد، آقای عادل آذر هم از این قاعده مستثنی نیست، وی اگر زمان احمدی نژاد رئیس مستقلی برای مرکز آمار بود، باید آمار رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی را اعلام می کرد. البته سابقه نشان می دهد در زمان دولت قبل هم ایشان اگر از طرف دولت تحت فشار قرار می گرفت، مطابق میل آنها عمل می کرد.

وی با اشاره به اهمیت آمار و نهادهای آماری در کشور عنوان کرد: در ارائه آمارها باید سعی کنیم به مرجع آماری اعتماد کنیم، واقعیت هم این است که متولی آمار در کشور ما مرکز آمار است. نمی توان به راحتی به یک آمار گفت که درست نیست، زیرا پروسه طولانی برای اعلام آن وجود دارد و طرحهای مختلفی برای به نتیجه رساندن آن اجرایی شده و بدنه کارشناسی زیادی در خصوص یک آمار نظر می دهند.

معاون سابق مرکز آمار تصریح کرد: متولیان آماری باید طوری برخورد کنند که شک و تردیدی باقی نماند، وقتی نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ اعلام نمی شود به شک و تردیدها دامن زده می شود.

سعیدی با اشاره به عملکرد رئیس مرکز آمار عنوان کرد: عادل آذر بازمانده دولت قبلی است و با توجه به این که دولت یازدهم اکثر مدیران را تغییر داده، باید اعلام آمار اقتصادی به شکلی خوشایند مقامات بالاتر باشد و شرایطی را فراهم کند که جایگاهش را تثبیت کند.

عادل آذر به عنوان رئیس مرکز آمار، اعتماد افکار عمومی به مرکز آمار را سلب کرده‌اند

وی تصریح کرد: باید به متولیان آماری اعتماد کرد و آنها هم باید شرایطی را فراهم کنند که اعتماد جامعه، مردم و اقتصاددانان از مرکز آمار سلب نشود. آقای عادل آذر کاری می کنند که اعتمادها از بین می رود و اقتصاددانان و افکار عمومی نسبت به این مرکز بی اعتماد می شوند.

”اینکه نزدیک به یک سال هیچ آماری از رشد اقتصادی سال ۹۳ روی سایت قرار نمی گیرد، سپس آمار رشد اقتصادی شش ماه اول امسال را روی خروجی سایت قرار می دهند، کار چندان عادی نیست“

این مقام سابق مسئول درباره نحوه اعلام نرخ رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال ۹۴ گفت: در خصوص رشد اقصادی شش ماه اول سال ۹۴ با حدس و گمان نمی توان گفت که رشد اقتصادی درست است یا خیر؛ بلکه باید پروسه اعلام این آمار به درستی بررسی شود بعد در خصوص آن نظر داد.

سعیدی افزود: اگر روش بررسی آمار درست و علمی باشد و کارشناسان کاربلدی این آمار را اعلام کنند، همچنین دستکاری در آمار انجام نشود، نباید آمار رشد اقتصادی غلط اعلام شود، مرکز آمار اگر آمار را شفاف اعلام کند و پروسه آن برای همه مشخص باشد، دیگر جای شک و تردیدی برای افکار عمومی و اقتصاددانان باقی نمی ماند، ولی متاسفانه این مرکز حاضر به شفاف سازی نیست و در این زمینه پاسخی را ارائه نمی دهد.

وی با اشاره به جزئیات آمار ارائه شده توسط مرکز آمار تصریح کرد: اشکالی ندارد که آمار رشد اقتصادی را شش ماهه اعلام کنند ولی نباید رشد اقتصادی سالانه در جامعه نهادینه شود. اگر قرار است نرخ رشد اقتصادی بدون نفت اعلام شود، باید گفته شود که نرخ رشد اقتصادی در صورت وجود و یا عدم وجود نفت چقدر است.

رفتار مرکز آمار نشان می دهد که همین رشد یک درصد را هم نمی خواستند اعلام کنند

معاون سابق مرکز آمار تصریح کرد: مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی شش ماهه را در قالب حسابهای شش ماه فصلی اعلام کرده و به نظر می رسد با توجه به حذف بخش نفت میل چندانی به اعلام همین رشد یک درصد هم نداشته است.

سعیدی گفت: معمولا وقتی نرخ رشد اقتصادی کم باشد مرکز آمار تمایلی به اعلام آن ندارد مثلا در خصوص تورم در زمان آقای احمدی نژاد نرخ تورم، به صورت نقطه به نقطه اعلام میشد، چون نرخ تورم سالیانه عدد بالایی بود.

وقتی نفت را از نرخ رشد اقتصادی بیرون می کشند یعنی یک ریگی به کفششان است

وی عنوان کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت، اگر نرخ رشد بخش نفت را هم اعلام می کردند، نمی توانستند به عدد یک درصد کنونی دست پیدا کنند، مرکز آمار معمولا نرخ رشد اقتصادی را کلی اعلام می کند و عموم جامعه در جریان جزئیات نرخ رشد اقتصادی قرار نمی گیرد، بنابراین مرکز آمار هم تصمیم گرفته تا بی سر و صدا نرخ رشد بخش نفت را حذف کند تا آمار رشد اقتصادی بالا نشان داده شود. آقایان در مرکز آمار وقتی رشد بخش نفت را از رشد اقتصادی بیرون می کشند، یعنی اصطلاحا یک ریگی به کفششان است.

 

انتهای پیام/ن

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.