مروج امام جمعه اندیشه:

امام جمعه اندیشه گفت: مردم عزیز ما انقلاب اسلامی را آفریدند و در این راه از ریخته شدن خونشان باکی نداشتند چرا که خود را دنبال روی امام حسین(ع) دانسته و تا پیروزی انقلاب لحظه ای آرام و قرار نداشتند.