امام جمعه اندیشه سید علی مروج امام جمعه اندیشه:

امام جمعه اندیشه گفت: حادثه خیابان پاسداران و شهادت مظلومانه حافظان نظم و امنیت تلخ بود و این شهادت سند مظلومیت نیروهای بسیج و انتظامی ما است، از دستگاه قضایی تقاضا داریم با عوامل این جنایت قاطعانه برخورد کند، این جنایت کار مردم گناباد نیست و این عمل را به حساب همه دراویش قرار نمی دهیم، خیر، عده ای قلیل به نام دراویش این اتفاق را رقم زدند.