بابیچ

یک کارشناس سیاسی مستقر در مسکو معتقد است وتوی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا علیه ایران و یمن در شورای امنیت سازمان ملل شکست تلاشها برای سیاه‌نمایی ایران را به اثبات رساند.

برده داری

دولت انگلیس از صاحبان کسب و کار‌های اینترنتی خواست برای مبارزه با برده‌داری مدرن که این روزها قربانیان بسیاری داشته است، با دولت همکاری کنند.

ایران

در طول سالیان گذشته،کارشکنی‌های عربستان در بازار انرژی علیه ایران تجربه و تکرار شده است، موضوعی که طبق گزارش‌های به‌دست آمده حکایت از در دستور کار قرار گرفتن این رویکرد از سوی ریاض در بازار گاز ایران(خط لوله تاپی) دارد.