این حادثه ساعت ۵۸ :۱۰ سه شنبه ۱۵ اسفند در دبیرستان‌ دخترانه ای حوالی خیابان فاطمی رخ داد و بلافاصله اکیپ های امدادی اورژانس تهران را روانه صحنه حادثه کرد.

کارگران

نماینده کارگران گفت:‌ کمبود نظارت بر مواد غذایی، افزایش هزینه های سبد، کاهش سهم اقلام خوراکی در سبد معیشت و به تبع آن کوچک شدن سفره اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار مشهود است