حسینی رئیس دادگستری شهرستان شهریار:

رئیس دادگستری شهرستان شهریار گفت: سال گذشته در حدود ۱۵۰ هزار پرونده در دستگاه های قضایی شهرستان شهریار مورد مطالعه و رسیدگی قرار گرفت که این میزان رقم بالایی است.