کاندیدای ریاست جمهوری مدعیان اداره کشور، برنامه‌های خود برای عبور از بحران را ارائه دهند

به نظر می‌رسد اکنون بهترین زمان است تا نامزدهایی که به هر دلیل نتوانستند به ساختمان پاستور راه یابند به کمک دولت و مردم بشتابند و برنامه خود را ارائه دهند.

دادستان کل کشور هشدار دادستان کل به مدیران اجرایی

دادستان کل کشور گفت: به دنبال این هستیم که اگر لازم شد دادستان‌ها، روسای دادگستری‌ها، قضات و مجموعه دستگاه قضا از اختیارات ویژه هم استفاده کرده و قاطعانه با همه عوامل فساد، مفسدین و کسانی که برای مردم ایجاد مزاحمت اقتصادی می‌کنند، برخورد قاطع کنند.

جهانگیری با حفظ سمت معاون اولی صورت می‌گیرد

برخی اخبار حکایت از این دارد که در جلسه صبح امروز هیأت دولت به احتمال زیاد درباره سخنگوی جدید تصمیم گیری می شود.اما شنیده ها حاکیست اسحاق جهانگیری با اختلاف بسیاری نسبت به دیگر گزینه ها با حفظ سمت معاون اولی این پست را به یدک خواهد کشید.