جهانگیری و زنگنه

فعالان اصلاح‌طلب این روزها در حالی در ضرورت خروج سن و سال‌دارها و بازنشستگان از سیستم اداری کشور، سخنانی غرّا بیان می‌کنند که هیچ اشاره‌ای به زنگنه و جهانگیری نمی‌کنند.

افشانی

عضو سابق شورای شهر تهران درباره عدم تمایل برخی از اعضای شورای شهر به افشانی،گفت:متاسفانه بده بستان‌های سیاسی در انتخاب افشانی منجر به عدم تمایل اعضای شورای شهر به این انتخاب شده و این نگرانی وجود دارد که آیا وی در شهرداری دوام می‌آورد؟

پزشکان بدون کارتخوان

فرزند‌ان د‌یپلمات‌ها می‌توانند د‌ر د‌انشگاه‌های خارج از کشور بد‌ون آزمون مشغول تحصیل شوند و بعد از گذراند‌ن ۳۶ واحد مجاز هستند که از د‌انشگاه‌های خارجی به یکی از د‌انشگاه‌های علوم پزشکی ایران منتقل شوند و بقیه تحصیل را د‌ر د‌اخل کشور انجام د‌هند

وزیر مشاور در امور خارجه امارات در جدیدترین موضع گیری خصمانه علیه ایران مدعی شد: اجازه نمی‌دهیم تحول راهبردی به نفع ایران از طریق تسلط حوثی‌ها در یمن رقم بخورد!

شهرداری تهران

عضو سابق شورای شهر تهران درباره عدم تمایل برخی از اعضای شورای شهر به افشانی،گفت:متاسفانه بده بستان‌های سیاسی در انتخاب افشانی منجر به عدم تمایل اعضای شورای شهر به این انتخاب شده و این نگرانی وجود دارد که آیا وی در شهرداری دوام می‌آورد؟

تیم اقتصادی دولت

با تغییر بسته ارزی دولت و تغییر یکی دو شخصیت که تعیین‌کننده رویکرد اقتصادی دولت نبوده‌اند برخی انتظار داشتند که اوضاع بر وفق مراد شده و همه مشکلات حل شود ولی با نوسان مختصر نرخ ارز و سکه و بازگشت قیمت‌ها به روال گذشته نشان داد که آنچه مهم است تغییر رویکرد و در ادامه آن انتخاب تیمی است که بتواند این رویکرد جدید را اجرایی سازد.