جهانگیری

جهانگیری گفت: دشمنان در پرونده هسته‌ای به ناحق اتهاماتی را متوجه ایران کردند اما سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند که فعالیت هسته‌ای ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی است.

اقتصاد

در طول چهار دهه گذشته،علی رغم حصول توفیقات بسیار در تمامی عرصه های کشور،از حیث اقتصادی،موفقیت های حاصل شده آنچنان که باید مطلوب نبوده،امری که نباید و نمی توان از نقش تعیین کننده فرهنگ در آن غافل بود.