سکه

امروز در بازار آزاد، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته شد.

اتحادیه اروپا

اکنون که فرصت زیادی به عملی شدن برگزیت نمانده، انگلستان با مشکلات فراوان داخلی و خارجی روبه‌رو شده است.

درمنی

درمنی در نامه مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ادعا می‌کند اموالش را طی ۱۵ سال قبل از آن، به دلیل ممنوع‌المعامله بودن به نام افرادی سند زده، این در حالی است که تاریخ ممنوع المعامله شدن باقری درمنی، ۱۵ شهریور ۱۳۸۹ است.