سالمی

امام جمعه شهریار گفت: بودجه سال ۹۸ کشور ۵۰درصد بودجه دفاعی کم شده است و همچنین بودجه فرهنگی نیز کمرش را شکسته اند و معلوم نیست چطور شده است که شهید و شهادت از کتاب های درسی حذف می‌شود،معلوم نیست که برخی مسئولان در چه فکری هستند و میخواهند چه کار کنند و به دنبال چه موضوعی با اینگونه اقدامات هستند.