رفیعی

امام جمعه موقت شهریار گفت:این اصلا مطلوب نیست که در کشوری که موشک نقطه زن تولید میشود خودرو هایی ساخته شود که مطلوب و مناسب نیست که البته بهبود این وضعیت نیز نیاز به قاطعیت و دقت نظر مسئولان دارد.