گشت پلیس نقدی بر مجموعه تلویزیونی "گشت پلیس"

ژانر پلیسی و اکشن معمولأ مورد استقبال مخاطبین به ویژه جوانان واقع می‌شود و مجموعه تلویزیونی “گشت پلیس” که از شبکه سه سیما پخش شد، از این دست سریالها بود، اما این مجموعه که در آن کارهای محیرالعقول و نقض قوانین فیزیک و گرانش، تیراندازی های مصنوعی و اسلحه هایی با گلوله نامحدود که انگار قرار نیست فشنگ آنها تمام شود نتوانست رضایت مخاطبین را جلب کند.