رهبری رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی:

رهبر معظم انقلاب خطاب به محققان ستاد توسعه علوم شناختی فرمودند: هیچگاه به برنامه‌ها و توصیه‌های غربی‌ها اعتماد نکنید.
سالهای طولانی و تا رسیدن به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود.