موسیقی فجر

افتتاحیه جشنواره فیلم فجر که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزارشد، دچار حاشیه ای داغ برسر اختلاف درباره همخوانی یا تکخوانی یک زن شد.