انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران استاندار تهران در شهریار:

استاندار تهران گفت: با توجه به اینکه جزو کشورهای خشک هستیم و اقلیم ما نیز همین‌گونه است، باید راهکارهای دراز مدتی داشته باشیم تا مشکلات آب شرب رفع شود. امروز شهریار به خاطر افزایش بهره‌برداری از آب‌های زیر زمینی با فرونشست مواجه است.

نورالله طاهری فرماندار شهریار فرماندار شهریار:

فرماندار شهریار گفت: سرانه ورزشی در شهرستان شهریار ۱ متر مربع برای هر نفر است که در تلاشیم تا با تجهیز امکانات و فضای ورزشی موجود کیفیت این شاخصه را بهبود ببخشیم.