سخنگوی سپاه

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر اقدام سازمان اطلاعات سپاه در نشان دادن شنود تلفنی یکی از مقامات کشور با مامور MI۶ به وی را تکذیب کرد.