سالمی امام جمعه شهریار:

امام جمعه شهریار گفت:اخیرا موضوعی به وقوع پیوسته که باعث تنش در شهر شده است، این موضوع در حوزه معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان شهریار رخ داد و فردی روز مهندس را در پیامی به یکی از سران اصلی فتنه تبریک گفته است.