سالمی امام جمعه شهریار:

امام جمعه شهریار گفت: در روزهای اوایل انقلاب اسلامی دشمنان قصد ضربه زدن به اسلام و انقلاب را داشتند، اما جوانان با رشادت های خود از این موضوع جلوگیری کرده و نقشه های دشمنان را در نطفه خفه کردند.