روزنامه های پنجشنبه ۵ اردیبهشت با تیترهایی مانند “چُرت بهاری در نمایشگاه کتاب/ سکته همزمان ۳ محکوم/ با چاقوکش مذاکره نمی‌کنیم/ رنجنامه بورسی‌ها/ فرمول خنثی‌سازی تحریم نفتی ” منتشر شد.