جشن روز معلم با حضور وزیر آموزش و پرورش در شهریار

وزیر آموزش و پرورش گفت: ما در آموزش و پرورش به دنبال کاهش مشکلات زیرساختی هستیم که در کنار آن افزایش روحیه پرورش و تربیت معلمان نیز حائز اهمیت است، ما مصمم هستیم که مدرسه باید به عنوان یک هویت مستقل مورد توجه قرار گیرد و در مسائل خود تصمیم‌گیری کند و این یکی از سیاست‌های اصلی ما است

ترامپ

اقدام عجیب سارق استرالیایی که با پوشاندن صورتش با ماسک ترامپ به یک طلافروشی در این کشور دستبرد زده بود سوژه رسانه‌ها شد.