خودرو

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: در حال حاضر خرید و فروشی در بازار خودرو صورت نمی‌گیرد.

برنج

اگرچه هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج در بازار وجود ندارد، اما برخی، کمبود نظارت دستگاه های مسئول را عامل اصلی نوسان قیمت برنج در بازار مطرح می کنند.