قاجاری

مروری بر تاریخ نشان می‌دهد که فتوای یک مرجع تقلید چنان آغازگر تحول بزرگی شد که از آن به عنوان سرسلسله نهضت‌های آزادی بخش در ایران یاد می‌شود.

نفت

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: با توجه به شیطنت‌هایی که آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس ایجاد می‌کند، به نظر می‌رسد نوسانات قیمت نفت متأثر از عوامل غیر اقتصادی است.