روحانی روحانی در دیدار با مدیران ارشد نظام سلامت کشور:

رئیس جمهور گفت: سامانه الکترونیک سلامت هزینه های مردم را کاهش می‌دهد و از مفاسد احتمالی در این حوزه جلوگیری کرد.