تخریب باغ باغات شهریار فضای سبز

تخریب باغات و زمین‌های کشاورزی شهرستان شهریار در سالهای اخیر سرعت گرفته که این موضوع زنگ خطری برای آینده این شهرستان در منابع آبی و فضای سبز به عنوان ریه تنفسی استان تهران به شمار می‌رود.

والیبال ایران آلمان

سرمربی تیم ملی والیبال ایران اعتراف کرد که پیروزی در مسابقه بین ایران و آمریکا، حق تیم ملی آمریکا بود و در عین حال گفت: مصدومان تیم ملی ایران به بازی‌های دور نهایی خواهند رسید.