زاکانی زاکانی در همایش تبیین گام دوم انقلاب در دماوند:

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: امروز وقتی آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش به ما نزدیک‌تر می‌شوند، امنیت ما افزایش پیدا می‌کند به خاطر اینکه در تیرس اهدافمان قرار می‌گیرند و قابل نابود شدن هستند.

مهدی هاشمی

حواشی جنجالی و بی پایان ازدواج مهدی هاشمی و مهنوش صادقی/ یک دختر، دو همسر و کلی تماشاچی!نفوذ مردم از طریق فضا‌های مجازی به‌ زندگی هنرمندان یک رابطه دوسویه است که گاهی دستمایه تحلیل‌هایی درباره این قشر از جامعه می‌شود.

زنگنه

وزیر نفت در خصوص نشست ۱۷۶ اوپک با بیان اینکه “به نظرم جلسه خوبی بود و به چیزی که دنبال آن بودیم، رسیدیم”، گفت: ایران همچون گذشته، از کاهش تولید نفت معاف شده است.

رئیسی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و همه افراد درگیر در پرونده‌های قضایی مشمول امر خطیر مبارزه با فساد هستند، گفت: با همکاری همه بخش‌های نظارتی داخل قوه قضاییه و بخش‌های بیرونی کمیته‌ای فعال خواهد شد.