اپل

رئیس‌جمهور آمریکا در توئیتی به شرکت اپل هشدار داد و نوشت: به اپل، در خصوص قطعات مک پرو که در چین ساخته می‌شود، معافیت تعرفه داده نخواهد شد.

آنکارا

در ادامه تنش اخیر واشنگتن و آنکارا بر سر سامانه دفاع موشکی روس، مقامات آمریکا اعلام کردند تنها در یک صورت ترکیه را تحریم نخواهند کرد.

عملیات مرصاد

خبر سقوط اسلام‌آبادغرب، در تهران مردان شورای عالی دفاع را سردرگم کرده بود. آنان هنوز گمان می‌کردند، با ارتش عراق طرفند و لذا آغاز این حمله با دانسته‌های آنان از توانایی ارتش عراق نمی‌خواند.

خودرو

در آخر هفته قیمت برخی خودرو‌های داخلی همچنان در مسیر کاهش ماند که البته این کاهش در برخی خودرو‌ها از ۲۰۰ هزارتومان بیشتر نشد.