روزنامه رای الیوم نوشت: «ابهت و عظمت آمریکا» در دوره دونالد ترامپ با شتاب در حال از بین رفتن است و تحریم‌های آن هم قدرت خود را از دست داده‌‌اند.