روحانی آقای روحانی در گفت‌وگو با فاکس نیوز:

رئیس جمهور گفت: آمریکا حامی اصلی تروریسم در خاورمیانه است و هرجا که قدم گذاشته، تروریسم در آنجا گسترش یافته است.