وزارت صنعت معدن

در حالی که بسیاری از مسئولان دولتی احیای مجدد وزارت بازرگانی را تنها راه حل رونق صادرات محصولات کشاورزی می‌دانند، اما بسیاری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز تشکیل مجدد این وزارتخانه را تنها پاک کردن صورت مسئله تلقی می کنند.