غلامعلی محمدی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران

اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی در گرو تلاش و کوشش بیشتر است و مردمی که به دادگستری جهت اعاده حق و تظلم خواهی مراجعه می‌کنند، بایستی با حسن خلق مواجه شوند و مهم‌ترین وظیفه حق مداری و عدالت خواهی است.