طلا

وقتی به بازار طلا تهران می رویم بیشتر کاسبان از تعیین قیمت طلا توسط دلالان شاکی هستند، اما وقتی به مسئولین مراجعه می کنیم پاسخ می دهند که قیمت طلا ناشی از انس جهانی طلا است،