شهردار شهریار

فرماندار شهرستان شهریار از استقرار فرمانداری ویژه خبر داد و گفت: معاون اول رییس جمهوری در سفر خود به شهریار قول ایجاد فرمانداری ویژه شهریار را داده بود، که این موضوع در حال پی گیری و در دستور کار دولت خواهد بود.