دیدار و گفتگو رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار با امام جمعه شهریار در دیدار رئیس اداره ارشاد و امام جمعه شهریار صورت گرفت:

در دیدار صمیمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار با امام جمعه شهریار بررسی راهکارهای فرهنگی و سرمایه‌های اجتماعی برای مقابله با کرونا بحث و تبادل نظر شد.