رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، قدس و بهارستان در حاشیه سومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان رباط کریم که با محوریت پیشگیری و اطفاء حریق در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شده بود گفت….