باغدارانی که در شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار، آب شرب را صرف پرکردن استخرها، آبیاری باغ ها و حتی باغ ویلاها می کنند، در حقیقت طی روزهای گرم سال، دسترسی ساکنان این شهر به آب را به چالش می کشند.