وزیر بهداشت گفت: نخستین گامی که در زمان ورودم به وزارت بهداشت برداشتم، شفاف‌سازی و فسادستیزی در مراکزی مانند سازمان غذا و دارو بود؛ در سال ۹۷ حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه داشتیم.

وحید خزایی هنگام ورود به تهران توسط سازمان اطلاعات سپاه در فرودگام امام خمینی (ره) بازداشت شد.

مهندس طاهری در فرمانداری شهریار گفت: دخترانی که به شایستگی توانسته اند در اجرای وظایف محوله در جایگاه های اجتماعی با احساس مسئولیت و با به کارگیری اصول و فنون تجربی و تخصصی خود، توانمندانه خدمت کنند قابل تقدیر می باشند.