نورالله طاهری نشست خبری خود گفت، بمناسب فرا رسیدن هفته دولت پروژه های مختلفی با اعتبار ۴۷۰ میلیارد تومان در سطح شهرستان شهریار به بهره برداری خواهد رسید.