افتتاح+پروژه به مناسبت هفته دولت:

فرماندار شهرستان شهریار گفت: پروژه آب شرب سطحی شهرستان شهریار نیز جزو مطالبات اصلی مردم بود که مطالعات آن در دو سال اخیر انجام شد و اولین خط آن نیز از سمت نصیرآباد در حال اجراست که احتمالا تا ماه آینده از این خط به آب‌های سطحی متصل خواهیم شد و خط دوم از صباشهر و خط بعدی در سال آینده از سمت اندیشه و شهریار از تصفیه خانه شماره ۶ متصل خواهد شد.