حسین حق وردی نماینده مردم حوزه مشق در آئیین افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان شهریار در هفته دولت:برخی رشته های ورزشی در کشور با نام شهریار شناخته می شوند و این شهرستان در ورزش از پتانسیل بالایی برخوردار است.