فرماندار شهرستان شهریار : باید با مشخص ساختن کاربری زمینهای اطراف شهرها، نقاط مسکونی را گسترش و به دنبال آن اجازه ساخت و ساز قانونی به مردم و متقاضیان داد.

طاهری درجلسه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان شهریار گفت: صورت برداری از ساخت و سازهای غیر مجاز با جدیت انجام پذیرفته و تا کنون حدود ۳۰۰۰ ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان پرونده سازی و نسبت به رفع خلاف آن اقداماتی صورت گرفته است.

امور منابع آب شهرستان های شهریار، ملارد و قدس از شناسایی و انسداد ۵ حلقه چاه آب غیر مجاز در منطقه شهریار خبر داد و گفت: با انجام این کار، از برداشت غیر مجاز حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب آب از آبخوان های منطقه جلوگیری خواهد شد.