دسته‌بندی: علمی و فناوری

علمی و فناوری

مچ دست

درد در مچ دست یا پا عللی مختلف دارد و قدم اول در روند درمان توجه به سن و پیدا کردن عامل زمینه‌ای است.