دسته‌بندی: فرهنگی

تنهایی

تنها بودن، فاصله گرفتن از دیگر انسان‌ها و فرو رفتن در لاک تنهایی خود این‌ها موقعیت‌هایی است که برخی از افراد در شرایط روحی خاص انتخاب کرده و به‌نوعی دوست دارند تنها بمانند.

محمد موسی زاده

محمد موسی زاده قاری جوان قرآن کریم، با انتشار پست هایی از تلاوت های زیبای خود در مکان های مختلف اعم از کوچه ، خیابان و در اتومبیل خود باعث شد کاربران فضای اینستاگرام با فضای نو و جدیدی روبرو شوند.فضایی که به گفته خود آنها پر از نور و آرامش بود.

اقتصاد

در طول چهار دهه گذشته،علی رغم حصول توفیقات بسیار در تمامی عرصه های کشور،از حیث اقتصادی،موفقیت های حاصل شده آنچنان که باید مطلوب نبوده،امری که نباید و نمی توان از نقش تعیین کننده فرهنگ در آن غافل بود.