دسته‌بندی: فیلم و صوت

فیلم و صوت

ترامپ

آمریکا همانند مادری است که گروه‌های تروریستی را متولد کرده و آنها را در مناطق مختلف جهان بزرگ می‌کند اما سپاه پاسداران تمام نقشه هایش را در منطقه غرب آسیا، نقش بر آب کرده است.