برجام 2 بند مهم از دستورات 9 گانه رهبر معظم انقلاب که همچنان مغفول است؛

دولت در شرایطی در راستای اجرای برجام گام بر‌‌می‌دارد که مردم و نمایندگان مجلس نه اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام را می‌شناسند و نه از جزئیات اموری که در زمینه اجرای برجام انجام می‌شود مطلع هستند.

منوچهر محمدی ناگفته‌های یک قراردادنافرجام؛

اولین مجری بیانیه الجزایر در ایران گفت: هنوز هم که هنوز است انباری در ویرجینیا به نام «ویکتوری ون» وجود دارد که مبالغ قابل‌توجهی هرساله اجاره از سوی ایران برای آن انبار پرداخت می‌شود اما همه‌ساله رئیس‌جمهورهای آمریکا با تمدید قانون‌های شرایط اضطراری «دام اتو» را تمدید کرده و این قوانین شامل حال این اموال نیز شده است.

کنسرت

جریان ضداسلامی با نفوذ در دانشگاه های کشور قصد استحاله ارزشهای اسلامی و قبح زدایی را دارد و متاسفانه عده ای از مسئولین دانشگاه ها و وزارت علوم توجه ای به این موارد نداشته و به همین دلیل اتفاقات تلخی در دانشگاه ها رقم می خورد.

جناب علی مطهری و سندروم "و امّا پاکستان!

شاید اگر آقای علی مطهری وضعیت کنونی را نداشت و گرفتار سندروم «… و اما پاکستان» نبود، مسئولان رسانه‌های منتقد باید به ایشان رجوع کرده و به عنوان نماینده مردم از وی می‌خواستند این «اعتراض»ها را پیگیری کند.

جواد منصوری سفیر سابق ایران در چین ؛

منصوری ضمن یادآوری وقایع ۱۱ سپتامبر و واکنش غرب به آن ماجرا گفت: اگر غرب بخواهد بار دیگر اشتباه قبلی خود را تکرار کند دوبارهدر منطقه گرفتار خواهد شد؛ اگر آنها عاقل باشند اشتباه قبلی را تکرار نخواهند کرد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخورد قهرمانه و طلبکارانه متهم نفتی با نظام جمهوری اسلامی ایران در دادگاه، گفت: این فرد یکسره به وزیر انقلابی پاک و متدین کشور آقای زنگنه تهمت می‌زند. ایشان یکی از پاکترین و با سابقه ترین وزیران و مدیران کشور هستند.