سکوهای موقت بارگیری زباله شهری رئیس اداره محیط زیست شهریار:

رییس اداره محیط زیست شهرستان شهریار با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی شهرستان شهریار سکوهای موقت بارگیری زباله شهری است، گفت: بازدیدها و بررسی‌ها گویای آن است که شهرداری ها، نظارت و مدیریتی بر این سکوهای بارگیری و دفن زباله ندارند و متاسفانه غالب سکوهای بارگیری مشکلات و نواقصی جدی دارند.

نیروهای دموکراتیک سوریه با پاکسازی بیمارستان دولتی منبج موفق شدند ۲۳ داعشی را از پای درآورند، با آزادسازی این بیمارستان نیروهای دموکرات از محور غربی خود را به چند صدمتری مرکز شهر رسانده‌اند.

شمخانی:

شمخانی با محکوم کردن کودتای نافرجام گروهی از نظامیان ترکیه گفت: از ابتدای شکل گیری بحران در این کشور ضمن ارتباط با مسئولین امنیتی و سیاسی ترکیه روند اقدامات رابا حساسیت زیر نظر داشتیم.

کودتا در ترکیه

گروهی از نیروهای ارتش ظاهرا به فرماندهی “عابدین اونال” و “غالب مندی” در دو شهر عمده ترکیه یعنی آنکارا، پایتخت و استانبول با تانک و زره پوش وارد خیابان‌ها شده و مناطق مختلف از جمله فرودگاه‌ها، پارلمان و ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی را تحت کنترل خود در آوردند و درگیری‌های شدیدی در برخی مناطق روی داد.