حسین جابر انصاری جابر انصاری:

سخنگوی وزارت خارجه در موضعگیری درباره صدور کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه هفت شهروند ایران به اتهام حملات سایبری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه اقدامات مخاطره آمیز در فضای سایبری را در دستور کار نداشته است.

کشف مواد غذایی فاسد کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه خبر داد:

کارشناس مسئول مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه از پلمپ رستورانی واقع در بیستون کرمانشاه و بازداشت متصدی آن با کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی خبر داد.

انفجارهای بروکسل

انفجارهای بروکسل و حملات مسلحانه در پاریس به مانند تعدادی دیگر از اتفاقات بی سابقه اخیر مانند حرکت پناهجویان از سوریه و عراق به سمت اروپای غربی و به طور مشخص آلمان، بهار عربی، پدیده داعش، شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی – موبایلی نشانه هایی از عصر جدید هستند. عصری که زاییده اختراع بزرگ ارتباطی تاریخ یعنی اینترنت است.

7 نکته درباره سخنان راهبردی رهبر انقلاب در نخستین روز سال 95/

هر کسی که اندک آشنایی با ادبیات سیاسی رهبر انقلاب داشته باشد تصدیق می کند که ایشان هیچ گاه تا این حد آشکار به افراد اشاره ای نمی کنند چه آنکه از جلسات غیر عمومی با آنها نقل قولی را بیان کنند، اما اظهارات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه وزیر محترم امور خارجه به من گفت که ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم، نشان می دهد در چند ماه گذشته تا چه میزان مسئولان دولت فعلی به دروغ مدعی شده بودند تمامی خطوط قرمز رهبری در مذاکرات رعایت شده است!