برچسب: آمریکا به دنبال انتقال داعش به خاک روسیه

جواد میری اعلام استقلال جمهوری خلق دونتسک از اوکراین با جواد میری:

روسیه با الحاق کریمه و حالا استقلال «روسیه کوچک» ، ۲۰۰ کیلومتر بیشتر تا دور زدن اوکراین از ساحل دریای سیاه فاصله ندارد و به محض اتصال زمینی به به باریکه ترانسنیستریا در مرزهای غربی اوکراین، عملا خاک «نوا راسیا» یا روسیه جدید شکل گرفته است.