برچسب: استقلال

استقلال

طبق اطلاع ما از برخی منابع آگاه فردی مدعی شده است تمام قرارداد صیادمنش را به باشگاه استقلال پرداخت خواهد کرد.