برچسب: اقدام عجیب تربیت بدنی شهرداری اندیشه

اقدام عجیب تربیت بدنی شهرداری اندیشه

در حالی که این روزها به دلیل ایجاد پدیده وارونگی هوا و افزایش غلظت آلاینده ‌ها، کیفیت هوا در وضعیت هشدار قرار گرفته، تربیت بدنی شهرداری اندیشه در سدد برگزاری ورزش صبحگاهی در فضای باز است.